Các bộ quan trọng của máy pha cà phê espresso bạn đã biết?

Các bộ phận quan trọng của máy pha cà phê espresso bạn đã biết?