Giá đỡ phễu pha hình xoắn ốc màu đồng - Phadin Coffee - Nhà cung cấp thiết bị ngành FnB
Bộ lọc nâng cao
Giá