Lưới lọc kim loại pha Chemex 6 cups - Phadin Coffee - Nhà cung cấp thiết bị ngành FnB
Bộ lọc nâng cao
Giá