Phễu pha cà phê Kalita hình tròn bằng inox - Phadin Coffee - Nhà cung cấp thiết bị ngành FnB
Bộ lọc nâng cao
Giá