Portafilter basket CF08 - Lưới lọc đơn - Phadin Coffee - Nhà cung cấp thiết bị ngành FnB
Bộ lọc nâng cao
Giá