Upload Image...
Bộ lọc nâng cao
Close Filter
Khoảng giá

 

Giấy lọc cho bình moka

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Chất liệu: Giấy
Số lượng: 100 tờ/hộp

 

Lưới lọc kim loại pha Chemex 6 cups

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Khu vực bán hàng: Toàn quốc

 

Lưới lọc kim loại pha Chemex 3 cups

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Chất lượng: Inox
Khu vực bán hàng: Toàn quốc

 

Giấy lọc cho bình Chemex 3-6 cups

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Chất liệu: Giấy
Đơn vị tính: Hộp
Khu vực bán hàng: Toàn quốc

 

Bình pha Chemex 6 cups tay cầm bằng thuỷ tinh

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Cách sử dụng: Dùng được cho 1-6 người. Dùng được cho phễu drip bằng kim loại hoặc thuỷ tinh
Chất liệu: thuỷ tinh
Khu vực bán hàng: Toàn quốc

 

Bình pha Chemex 3 cups tay cầm bằng thuỷ tinh

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Khu vực bán hàng: Toàn quốc

 

Bình pha Chemex 6 cups tay cầm bằng gỗ

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Cách sử dụng: Dùng được cho 1-6 người. Dùng được cho phễu drip bằng kim loại hoặc thuỷ tinh
Chất liệu: thuỷ tinh, gỗ
Khu vực bán hàng: Toàn quốc

 

Bình pha Chemex 3 cups tay cầm bằng gỗ

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Chất liệu: thuỷ tinh, gỗ
Khu vực bán hàng: Toàn quốc