Bộ lọc nâng cao
Close Filter
Khoảng giá
45,000

 

Vợt lọc trà to: sâu 36cm, đường kính 23.5cm, dài 40cm

Giá bán 45,000

Thông số sản phẩm

Khu vực bán hàng: Toàn quốc
Tình trạng sản phẩm: Tạm thời hết hàng
35,000

 

Vợt lọc trà nhỏ: sâu 25cm, đường kính 13.5cm, dài 28cm

Giá bán 35,000

Thông số sản phẩm

Khu vực bán hàng: Toàn quốc
Tình trạng sản phẩm: Tạm thời hết hàng
35,000

 

Vợt lọc trà vừa: sâu 32cm, đường kính 19cm, dài 34.5cm

Giá bán 35,000

Thông số sản phẩm

Khu vực bán hàng: Toàn quốc
Tình trạng sản phẩm: Tạm thời hết hàng

 

Túi lọc trà

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Tình trạng sản phẩm: Tạm thời hết hàng