Bộ lọc nâng cao
Close Filter
Khoảng giá
87,000

 

Bộ khay + nắp inox 1/9

Giá bán 87,000

Thông số sản phẩm

Chất liệu: Inox cao cấp
Kích thước: 17,6 x 10,9 x 10cm
Dung tích: 0,7L
105,000

 

Bộ khay + nắp inox 1/6

Giá bán 105,000

Thông số sản phẩm

Chất liệu: Inox cao cấp
Kích thước: 17,6 x 16,2 x 10cm
Dung tích: 1,7L
115,000

 

Bộ khay + nắp inox 1/4

Giá bán 115,000

Thông số sản phẩm

Chất liệu: Inox cao cấp
Kích thước: 26,5 x 16,6 x 10cm
Dung tích: 2,5L
124,000

 

Bộ khay + nắp inox 1/3

Giá bán 124,000

Thông số sản phẩm

Chất liệu: Inox cao cấp
Kích thước: 32,5 x 16,6 x 10cm
Dung tích: 3,8L
139,000

 

Bộ khay + nắp inox 1/2

Giá bán 139,000

Thông số sản phẩm

Chất liệu: Inox cao cấp
Kích thước: 32,5 x 26,5 x 10cm
Dung tích: 6L