máy pha cà phê
Bộ lọc nâng cao
Close Filter
Khoảng giá

 

Bàn lạnh âm quầy D1800xR800xC800cm – Làm lạnh trực tiếp

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước: D1800 x R800 x 800 cm
Làm lạnh: Trực tiếp

 

Bàn đông âm quầy D1200xR600xC800cm – Làm lạnh trực tiếp

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước: D1200 x R600 x 800 cm
Làm lạnh: Trực tiếp

 

Bàn đông âm quầy D1500xR600xC800cm – Làm lạnh bằng gió

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước: D1500 x R600 x 800 cm
Làm lạnh: Bằng gió

 

Bàn lạnh âm quầy D1200xR800xC800cm – Làm lạnh trực tiếp

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước: D1200 x R800 x 800 cm
Làm lạnh: Trực tiếp
100,000

 

Bàn đông âm quầy D1500xR800xC800cm – Làm lạnh bằng gió

Giá bán 100,000

Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước: D1500 x R800 x 800 cm
Làm lạnh: Bằng gió

 

Bàn lạnh âm quầy D1200xR600xC800cm – Làm lạnh trực tiếp

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước: D1200 x R600 x 800 cm
Làm lạnh: Trực tiếp

 

Bàn lạnh âm quầy D1500xR800xC800cm – Làm lạnh bằng gió

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước: D1500 x R800 x 800 cm
Làm lạnh: Bằng gió

 

Bàn đông âm quầy D1500xR800xC800cm – Làm lạnh trực tiếp

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước: D1500 x R800 x 800 cm
Làm lạnh: Trực tiếp

 

Bàn đông âm quầy D1800xR600xC800cm – Làm lạnh bằng gió

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước: D1800 x R600 x 800 cm
Làm lạnh: Bằng gió

 

Bàn đông âm quầy D1500xR600xC800cm – Làm lạnh trực tiếp

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước: D1500 x R600 x 800 cm
Làm lạnh: Trực tiếp

 

Bàn đông âm quầy D1800xR800xC800cm – Làm lạnh bằng gió

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước: D1800 x R800 x 800 cm
Làm lạnh: Bằng gió

 

Bàn lạnh âm quầy D1500xR600xC800cm – Làm lạnh trực tiếp

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước: D1500 x R600 x 800 cm
Làm lạnh: Trực tiếp

 

Bàn đông âm quầy D1800xR600xC800cm – Làm lạnh trực tiếp

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước: D1800 x R600 x 800 cm
Làm lạnh: Trực tiếp

 

Bàn lạnh âm quầy D1500xR800xC800cm – Làm lạnh trực tiếp

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước: D1500 x R800 x 800 cm
Làm lạnh: Trực tiếp

 

Bàn đông âm quầy D1800xR800xC800cm – Làm lạnh trực tiếp

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước: D1800 x R800 x 800 cm
Làm lạnh: Trực tiếp

 

Bàn lạnh âm quầy D1200xR800xC800cm – Làm lạnh bằng gió

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước: D1200 x R800 x 800 cm
Làm lạnh: Bằng gió

 

Bàn lạnh âm quầy D1800xR600xC800cm – Làm lạnh trực tiếp

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước: D1800 x R600 x 800 cm
Làm lạnh: Trực tiếp

 

Bàn lạnh âm quầy D1200xR600xC800cm – Làm lạnh bằng gió

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước: D1200 x R600 x 800 cm
Làm lạnh: Bằng gió

 

Bàn lạnh âm quầy D1500xR600xC800cm – Làm lạnh bằng gió

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước: D1500 x R600 x 800 cm
Làm lạnh: Bằng gió

 

Bàn đông âm quầy D1200xR800xC800cm – Làm lạnh trực tiếp

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước: D1200 x R800 x 800 cm
Làm lạnh: Trực tiếp