Bộ lọc nâng cao
Close Filter
Khoảng giá

 

Bottomless Portafilter - Tay pha không đáy 58mm

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Khu vực bán hàng: Toàn quốc

 

Double Portafilter - Tay pha đôi 58mm

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Khu vực bán hàng: Toàn quốc

 

Single Portafilter - Tay pha đơn 58mm

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Khu vực bán hàng: Toàn quốc