Bình French Press Cafede Kona 2 lớp - Phadin Coffee - Nhà cung cấp thiết bị ngành FnB
Bộ lọc nâng cao
Giá