Bình pha Chemex 6 cups tay cầm bằng thuỷ tinh - Phadin Coffee - Nhà cung cấp thiết bị ngành FnB
Bộ lọc nâng cao
Giá