Giấy lọc cà phê Kalita wave

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Khu vực bán hàng: Toàn quốc

 

Giấy lọc cà phê V60

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Khu vực bán hàng: Toàn quốc

 

Giấy lọc phin cà phê

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Khu vực bán hàng: Toàn quốc

 

Giấy lọc V60 Cafede Kona

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Số lượng: 100 tờ/hộp
Khu vực bán hàng: Toàn quốc

 

Hộp đựng giấy lọc cà phê

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Chất liệu: Nhựa
Khu vực bán hàng: Toàn quốc

 

Hộp đựng giấy lọc cà phê CK9054

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Khu vực bán hàng: Toàn quốc
95,000

 

Túi lọc cà phê koonan

Giá bán 95,000

Thông số sản phẩm

Số lượng: 40 tờ/hộp
Khu vực bán hàng: Toàn quốc