Gioăng cao su cho bình xịt kem ISI

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Phù hợp: Các loại bình: Mosa, whip-it, purewhip, happywhip
Khu vực bán hàng: Toàn quốc