Phễu pha cà phê V60 bằng inox có đế - Phadin Coffee - Nhà cung cấp thiết bị ngành FnB
Bộ lọc nâng cao
Giá