Thùng gỗ trưng bày cà phê size 1

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Kích thước: 200 x 142 (mm)
Khu vực bán hàng: Toàn quốc

 

Thùng gỗ trưng bày cà phê size 2

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Chất liệu: Gỗ
Kích thước: 162 x 115 (mm)
Khu vực bán hàng: Toàn quốc

 

Thùng gỗ trưng bày cà phê size 3

Giá bán Liên hệ

Thông số sản phẩm

Kích thước: 118 x 78 (mm)
Khu vực bán hàng: Toàn quốc