DARK BLEND (D)

Hỗn hợp cà phê hạt 70% Robusta – 30% Arabica rang đậm tẩm bơ và caramel

HCM HN ĐN
Bạn cần hỗ trợ×