TRADITIONAL BLEND (T)

Hỗn hợp cà phê hạt 70% Robusta – 30% Arabica nguyên chất rang mộc

HCM HN ĐN
Bạn cần hỗ trợ×