máy pha cà phê mới

Bạn nên sử dụng máy pha cà phê mới hay cũ?    

Sử dụng máy pha cà phê mới hay máy pha cà phê đã qua sử...